• Category Archives Aspekty kata
 • No Title

  Posted on by Marta

  Aspekty kata

  Aspekty kata, jak jsou zde uvedeny, sestavil Hirokazu Kanazawa, nositel 9. Dan stylu Šotokan, současný Šihan a instruktor JKA.

  1.) KOKYU (kokjú) – „dýchání“ Jedná se o neustálou kontrolu svého dýchání při každé technice a v každém pohybu v kata. Je to jedna z nejdůležitějších zásad při praktikování nejen kata, ale i karate jako celku. Správné dýchání ovlivňuje mysl a japonští učitelé zdůrazňují, že správné dýchání je klíčem pro uvedení kata v život.

  2.) INVÓ – „aktivní a pasivní“Jde o neustálé soustředění se na útoky imaginárních útočníků. Znamená to být pohotově připraven jak na obranu, tak i na vlastní útok.

  3.) YOI-NO-KISHIN (džoi-no-kišin) – „duch připravenosti“Jedná se o myšlenkové soustředění vůči imaginárním útočníkům, které je předpokladem pro správné provádění obranných a útočných technik v kata a to v celém jejím průběhu.

  4.) CHIKARA-NO-KYOAKU (čikara-no-kjójaku) – „způsob užití síly“ – Jde o správné svalové napětí v jednotlivých technikách a pohybech v kata, kdy pro každoutechniku a pohyb v kata je charakteristický určitý stupeň expanze těla.

  5.) WAZZA-NO-KANKYU (vaza-no-kankjú) – „rychlost pohybu“Jedná se o rychlost vykonávaných technik a pohybů v kata, kdy každá technika a každý pohyb mají svou určenou rychlost a zároveň mají určen i správný rytmus v jejich vzájemných návaznostech. Toto je nutné dodržet.

  6.) TJAKUGAN – „cílové body“ Při cvičení kata musí být obranné i útočné techniky zaměřeny přesně na cil, kde budou nejvíce účinné. Totéž platí i pro pohyby a postoje.

  7.) KEITAI-NO-HOJI (keitai-no-hodži) – „správné polohy“ Jde o správné dodržováni polohy těžiště těla jak v postojích, tak i v pohybech a pozicích v kata.

  8.) TAI-NO-SHINSHUKU (tai-no-šinšuku) – „stupeň expanze těla“ Pro každou techniku, pohyb, postoj a pozici v kata je charakteristický určitý stupeň správné kontrakce těla.

  9.) KIAI (nebo též Kensei) – „výkřikJedná se o prudký výkřik, spojený s vykonávanou technikou a se současnou maximální koncentrací síly do jediného bodu, tzv. „ohnisko sily“. Jde o sloučení vnitřní a vnější síly (mysl + fyzická síla) a to do jednoho jediného okamžiku. Kiai je naladění mysli se současným využitím maximální potencionální síly. Pozor však na to, aby se Kiai nezaměňovalo za pouhý bojový výkřik, jehož účel je zcela odlišný.

  10.) ZANSHIN (zanšin) – „duch bdělosti“Jedná se o psychický stav neustálé vnitřní aktivity, který je plně ovlivnitelný stavem mysli. Tento stav bdělosti trvá od zahájení kata až do jejího ukončení. Teprve dvě až tři sekundy po poslední vykonané technice nastává celkové psychické uvolnění. Ve skutečném boji je rovněž velice důležité zůstat po odražení útoku ještě chvíli v bojové pohotovosti a být připraven, protože po nedůrazném odražení útoku by útočník podnikl nový, nečekaný a ještě tvrdší útok a tím by mohl nepřipraveného obránce překvapit a vítězství obrátit ve svůj prospěch. Aspekt zanšin je nejdůležitějším aspektem nejen při cvičení kata, ale i při tréninku kihon a kumite. Zanšin se vyžaduje ve všech bojových umění a hraje v nich nejdůležitější roli pro jejich dokonalé zvládnutí.