• Category Archives Kanku Sho
 • No Title

  Posted on by Marta

  Kanku Sho

  Zatímco většina technik v Kanku Dai je umístěna na horní část těla, v Kanku Sho směřují techniky ke středu. Kata doslova ignoruje útoky na tvář a na krk. Přesto však tyto techniky jsou dostatečně universální, aby mohly být použity k dosažení cíle a tvoří samotné jádro karate.

  Pro méně zkušeného karateku je kata Kanku-Sho opravdovou výzvou, neboť obsahuje řadu náročných a rozmanitých atletických prvků, skoky z toho nevyjímaje. Největší rozdíl mezi Kanku-Dai a Kanku-Sho je v načasování mezi různými aplikacemi. Zatímco do Kanku-Dai jsou zapracovány přestávky po blokacích útoků, v Kanku-Sho je mnoho technik vykonáno v jedinom sledu pohybů, což může zvládnout pouze pokročilý student karate.

  Kanku-Sho je méně rozsáhlou a časově kratší katou než Kanku-Dai. Také i měřítko pro provádění technik je v Kanku-Sho zpravidla menší, než v Kanku-Dai. I přes tuto skutečnost náročnost této katy je tak vysoká, že karateka se při jejím cvičení víc unaví než v při cvičení Kanku-Dai.

  Kata Kanku-Sho v provedení:

   

  KANKU-SHO