• Category Archives Význam názvů kata
 • No Title

  Posted on by Marta

  Význam názvů kata   

     Názvy kata vznikaly z několikerých podnětů – podle jména jejich autorů, nebo místa jejich vzniku, jiné podle pohybu zvířat a ptáků, které symbolizovali atp. Výčet všech názvů kata by byl značně obsáhlý. Symboliku názvů některých kata nelze v naší terminologii ani dost dobře vyjádřit tak, aby tyto byly pro nás plně srozumitelné a pochopitelné.

  HEIAN – „mírumilovná mysl“

  Název série těchto pěti kata je odvozen od stejnojmenného historického období japonského feudalismu, kolem r. 1350 n.l. Vyjadřuje, že ten kdo dobře ovládá techniky těchto kata, se může ubránit v každé sebeobranné situaci. Může být proto klidný, vyrovnaný a mírumilovný.

  Heian Shodan     -pevné stabilní postoje                                    ( symbol země  )

  Heian Nidan       -plynulejší provedení kata                              ( symbol voda   )

  Heian Sandan     -obsahuje více charakter boje                        ( symbol oheň   )

  Heian Yondan      – obsahuje větší počet kopů                            ( symbol vzduch)

  Heian Godan        – obsahuje skok do výšky                                ( symbol prázdnota)

  TEKKI – „železný jezdec“

  Pro tyto tří kata, Tekki Shodan, Nidan a Sandan se někdy také používá překladu „jezdec na koni“. Název je odvozen od postoje Kiba-dači, který je v těchto kata užit. Kata symbolizuje obranu při zdi.

  KANKU- „pohled do nebe“

  Název této kata je odvozen od pohybu rukou na začátku jejího cvičení, kdy se tyto zvedají a dívá se přes ně na nebe. Kata nese název podle jména svého stvořitele, čínského vojenského atašé Kúšankú. Tato kata se cvičí ve dvou formách jejího provedení a to Kanku-Dai a Kanku-Sho.

  BASSAI – „proniknutí pevností“

  Kata symbolizuje obranu proti útočníkům, uzavírajícím kolem obránce kruh. Ten zahajuje obranu „proražením“ jejich středu a tím právě proniká obklíčením, t j . pevností. Odtud pak tento název. Tato kata byla velice oblíbena karatisty ve městě Tomari na Okinawě a byla to zároveň nejoblíbenější kata mistra Chotoku Kyan. Jako v případě kata Kanku se i zde cvičí dvě formy a to Bassai-Sho a Bassai-Dai.

  JITTE – „deset rukou“

  Název této kata symbolizuje, že ten, kdo tuto kata plně zvládá vydá za deset mužů. Původní název této kata byl Jut-te.

  ENPI – „letící vlaštovka“

  Název této kata je odvozen od častých útoků, rychle se střídajícím jak na horní, tak i na střední a dolní pásmo, což dobře připomíná trhavý let vlaštovky. Jedná se o velice dynamicky prováděnou kata, kdy technicky jsou prováděny maximálně prudce a výbušně.

  HANGETSU – „půlměsíc“

  Název pro tuto kata je odvozen od půlkruhových pohybů rukou a nohou (techniky Uči-uke a postoj Hangecu-dači), které jsou v kata užívány. Tato kata pochází z města Tomari na Okinavě.

  NIJU-SHIHO – „kata 24 kroků

  Název této kata je odvozen od častého přemísťování se v postojích.

  JION – „Láska a milosrdenství“

  Název této kata je odvozen od stejnojmenného kláštera Jion (Shaolin), ležícím v Číně v provincii Honan. Tuto kata podle legendy zavedli mniši tohoto kláštera. Jedná se o náročnou a obtížnou kata. Svědčí o tom i to, že podle japonského systému hodnoceni kata podle jejich obtížnosti je kata Jion až na 43. místě! tohoto žebříčku z celkového počtu 50 kata. Kata Jion náleží do stejné skupiny kata spolu s Jiin a Jitte.

  GANGAKU – „jestřáb na skále“

  Název této kata je odvozen od postoje na jedné noze (Tsuru-ashi-dachi) připomínající jestřába, jenž se může každou chvíli střemhlav vrhnout na svou kořist. Někdy se také užívá terminologie „kámen na skále“, symbolika však zůstává stejná.

  MEIKYO – „jasné zrcadlo“

  Tato kata, jejíž vodící linie je ve tvaru písmene X, se cvičí stejně jak na pravou, tak i na levou stranu. Tato kata je také známá názvem Rohai.

  JI´IN,, chrámové území‘‘

  SOCHIN-,,pevné kořeny‘‘

  CHINTE-,,zvědavé ruce‘‘

  WANKAN-,,královská koruna‘‘

  GOJUSHIHO (Sho-Dai)-,,padesátčtyři kroků‘‘

  UNSU-,,ruce v mracích‘‘