• Category Archives Heian Godan- prázdnota
 • No Title

  Posted on by Marta

  Heian Godan – prázdnota

  Heian 5 je kata nicoty (prázdného prostoru) v Musashiových elementech.  Během skoku se odpoutáte od základny, od protivníka, prostě ode všeho.  Karateka jakoby tímto symbolicky vyprázdnil svoji mysl a stal se tak součástí nekonečného toku energie .

  V této kata se používá speciální poloha předloktí, zvaná “ tekoucí voda“ (mizu-nagare). Je určena pro trenování úderů pěstí. Je třeba dbát, aby předloktí udržovalo polohu rovnoběžnou s hrudníkem.

  Kata Heian Godan v provedení:

  HEIAN GODAN