• Category Archives Hangetsu- půlměsíc
 • No Title

  Posted on by Marta

  Hangetsu – půlměsíc

  <Han> znamená „polovinu,“ <Getsu> „měsíc“, dohromady „půlměsíc“ a to podle postoje, který je v katě použit a který je pojmenovaný podle této katy: Hangetsu-dachi. Postoj lze významově přeložit také jako přesýpací postoj.

  Hangetsu obsahuje mnoho pomalých, napnutých pohybů s náročnými dýchacími technikami. Smyslem těchto technik je vytvořit izometrická zkracování svalů během činností s cílem ztvrzení těla proti ráně protivníka. Tato kata je zároveň cenným nástrojem pro redukování ramenního napětí.

  Kata Hangetsu v provedení:

   

  HANGETSU