• Category Archives Tekki shodan
 • No Title

  Posted on by Marta

  Tekki Shodan

  Tekki Shodan, na rozdíl od Tekki Nidan a Tekki Sandan, začíná otevřenými dlaněmi s nasměrováním prstů dolů k podlaze. Kata Tekki shodan zcela vybočuje ze všech kat na stupně kyu. Krokový diagram je pouze přímka. Nevyskytuje se zde jiný postoj než kiba dachi. Pohyby boků jsou proto velmi těžké – je třeba dlouhého a pečlivého nácviku ke zvládnutí této katy. Velký význam mají pohledy (protože se nemění směr postojů) – musejí být vždy zdůrazněny pohybem hlavy.

  Tekki Shodan v provedení:

   

  TEKKI SHODAN