• Category Archives Pravidla pro závodníky oddílu
 • Pravidla pro závodníky oddílu

  Posted on by Marta

  Pravidla pro závodníky oddílu

  • Hlavní myšlenky pravidel

  1.    Pokora je nevětším hnací motorem.

  2.    Kdo se chová slušně, nemá problémy.

  3.    Kdo se snaží, dostane šanci.

  • Smysl pravidel
  1. Účelem je stanovení jasného a průhledného systému nominace závodníků na soutěže a i pravidla pro všechny karateka.
  2. Stanovení jasných pravidel chování závodníků na soutěžích a na tréninku.
  3. Pozdvihnutí celkové úrovně morální i technické.
  • Podmínky nominace na soutěže
  1. Splnění docházky na tréninky měsíc předem a během předchozích tréninků co nejméně důvodů neúčasti. Základní tréninky  pro závodníky budou od 16.45 do 18.00 hod  Po tomto tréninku bude prostor na  další cvičení kata a příprava na páskování rady trenéra a konzultace apod.
  2. Tréninky v týdnu jsou základní  povinností závodníků  jedině pokud splní docházku  v týdnu  mohou se zúčastnit  tréninku  o víkendu. Trénink o víkendu nenahrazuje tradiční   trénink  na všeobecný rozvoj  bojovníka pouze slouží na doladění nedostatků jednotlivých závodníků  s individuálním přístupem je to nadstandard  o který se musí cvičenec (karateka) zasloužit  Pokud se nebude účastnit tento nárok ztrácí  a trenéři to budou  důsledně vyžadovat.
  3. Splnění docházky na semináře pořádané v Hlinsku s osobnostmi sportovního karate v soutěžní kategorii závodníka (např. semináře Tůček Jan P. Nová, Pilman, Guzek, Faktor,)
  4. Splnění docházky na semináře té nevyšší úrovně pořádané v Hlinsku –týkají se přímo tradičního bojového provedení a pojetí karate budo karate, ale v provedení absolutních špiček tohoto umění (V. Liška,… Ogava a Kanazawa…) V podstatě etalon té nejvyšší úrovně karate.
  5. V případě nesplnění docházky – možnost omluvy ze zdravotních nebo vážných důvodů nebo z důvodu účasti na akci týkající se karate. Toto zhodnotí komise nebo přímo shihan a buď dojde k uznání a nebo bude zamítnut start
  6. Bude se i přihlížet na účast na soustředění oddílu jako na důležitou část přípravy na soutěže. Oddíl zve na soustředění odborníky  a úspěšné závodníky aby  svým závodníkům pomohl  vstřebat znalosti  v karate i touto formou.
  7. Seznámení se s těmito pravidly
  • Nominace na soutěže na divokou kartu
  1. Při nesplnění některých nominačních kritérií je možné závodníka nominovat na soutěž v mimořádném případě a to rozhodnutím výboru Oddílu karate Hlinsko s přihlédnutím k aktuální úrovni trénovanosti a konkurence schopnosti na dané soutěži přímo  v zájmu oddílu. Karateka se však musí podvolit kázeňskému trestu  kdy nebude moci startovat. Na jiné soutěži.
  • Chování na tréninku
  1. Porušení pravidel slušného chování, vyrušování a porušení pravidel a zásad karate při tréninku je trestáno kliky, dřepy,…  a NAPOMENUTÍM.
  2. Další porušení těchto pravidel je trestáno VYKÁZÁNIM z tréninku a smazáním docházky.
  3. Chování na tréninku je důležitým měřítkem úrovně žáka ( karateky) toto je mnohdy i měřítkem jeho schopností. Pokora a maximální soustředěnost a nasazení je tvorbou těch nejleších výsledků a provedení technik.
  4. Zlepšování bojovníka je skloubení mnoha aspektů v dokonalé harmonii myšlenky , dokonalé přípravy techniky počínaje postojem  hikite správnou dráhou techniky kime, načasování    při současném  využití energie které bude zapotřebí  k dokončení efektivní  akce.
  5. Každý trénink se bude uskutečňovat pod vedení kvalifikovaných trenérů.
  • Pravidla účasti na soutěžích
  1. Závodník musí splnit nominační podmínky na danou soutěž.
  2. Závodník je povinen přispět na dopravu na soutěž řidiči vozu, kterým je na soutěž dopraven, výše příspěvku na palivo je v režii řidiče vozu, měla by odpovídat poměrné části dle počtu závodníků ve vozu a celkový součet příspěvků by neměl přesáhnout celkové náklady na dopravu na danou soutěž. V případě domluvy na jiné kompenzaci, například střídání rodičů v tom, kdo bere svůj vůz na soutěže, může tato povinnost závodníkovi odpadnout.
  3. Vybrané nominační sotěžese budou dotovat ze získaných prostředků prostředků
  • Chování na soutěžích
  1. V případě porušení zásad slušného chování, etiky karate a sportu, neuposlechnutí přímého rozkazu vedoucího výjezdu na soutěž nebo pověřené osoby, je závodníkovi uděleno NAPOMENUTÍ.
  2. V případě dalšího porušení je závodníkovi udělen STOP STAV, který je platný od okamžiku udělení bez ohledu na nedokončení soutěže. STOP STAV může být udělen i přímo bez NAPOMENUTÍ v případě závažného porušení stanovených pravidel. STOP STAV musí být schválen trenérem.
  3. STOP STAV znamená zamezení účasti na všech soutěžích bez ohledu na nominace na jakákoliv mistrovství a šampionáty. STOP STAV trvá 1 měsíc, poté je závodník v PODMÍNEČNÉM OBDOBÍ, které trvá také 1 měsíc. Pokud je závodníkovi udělen další STOP STAV v PODMÍNEČNÉM OBDOBÍ, je tento STOP STAV až do odvolání.