• Category Archives Názvy postojů
 • No Title

  Posted on by Marta

  NÁZVY POSTOJŮ

  ZENKUTSU DACHI – (zenkutsu dači) postoj s pokrčenou přední nohou a nataženou zadní nohou, váha mírně vepředu.

  NEKOASHI DACHI – (nekoaši dači) postoj kočky, přední noha odlehčená, opřená jen o špičku.

  NEKOASHI DACHI SHOMEN – (nekoaši dači šómen) postoj kočky se zadní nohou směřující dopředu.

  NEKOASHI DACHI HANMI – (nekoaši dači hanmi) postoj kočky se zadní nohou vytočenou do strany.

  NEKOASHI DACHI MAHANMI – (nekoašhi dači mahanmi) postoj kočky se zadní nohou vytočenou dozadu.

  KIBA DACHI – (kiba dači) boční postoj, takzvaný postoj jezdce na koni, chodidla rovnoběžně.

  SHIKO DACHI – (šiko dači) podobný postoj jako kiba dachi, ale chodidla vytočená ven, otevřený postoj jezdce na koni.

  NAIFANCHI DACHI – (najfančin dači) postoj jezdce na koni, chodidla vytočená dovnitř, jiný výraz pro uchi hachiji dachi.

  TATESEISHAN DACHI – (tatesejšan dači) postoj podobný zenkutsu dachi, ale nohy v přímce za sebou.

  YOKOSEISHAN DACHI – (jokosejšan dači) široký postoj, jedna noha mírně ve předu.

  KOKUTSU DACHI – (kokutsu dači) postoj s oběma nohama pokrčenýma a váha na zadní noze, obranný postoj.

  SANCHIN DACHI – (sančin dači) tzv. postoj přesýpacích hodin.

  FUDO DACHI – (fudó dači) tzv. zakořeněný postoj.

  HANGETSU DACHI (hangetsu dači) tzv. postoj půlměsíce.

  MUSUBI DACHI – (musubi dači) pozornostní postoj otevřený, paty u sebe špičky od sebe vytočeny ven (stoj spatný).

  HEISOKU DACHI – (heisoku dači) pozornostní postoj, paty i špičky u sebe (stoj spojný).

  HEIKO DACHI – (heiko dači) postoj rozkročný rovnoběžný, chodidla na šířku ramen.

  HACHIJI DACHI – (hačidži dači) postoj rozkročný otevřený, chodidla na šířku ramen vytočená ven.

  SOTO HACHIJI DACHI – (soto hačidži dači) jiný výraz pro hachiji dachi.

  UCHI HACHIJI DACHI – (uči hačidži dači) postoj rozkročný zavřený, chodidla vytočená dovnitř, jiný výraz pro naifanchi dachi.

  KOSA DACHI – (kosa dači) postoj se zkříženými nohami.

  SAGI ASHI DACHI – (sagi aši dači) postoj na jedné noze.

  RENOJI DACHI – (renodži dači) postoj ve tvaru písmene L.

  TEIJI DACHI – (teidži dači) postoj ve tvaru písmene T.

  NÁZVY KRYTŮ

  JODAN UKE – (džódan uke) kryt na horní pásmo.

  CHUDAN UKE – (čudan uke) kryt na střední pásmo.

  GEDAN UKE – kryt na spodní pásmo.

  AGE UKE – druh krytu na horní pásmo.

  SOTO UKE – vnější kryt, jiný výraz pro soto ude uke.

  UCHI UKE – (uči uke) vnitřní kryt, jiný výraz pro uchi ude uke.

  SHUTO UKE – (šuto uke) kryt malíkovou hranou, tzv. kryt mečovou rukou.

  TATE SHUTO UKE – (tate šuto uke) kryt malíkovou hranou ve vertikální poloze.

  GEDAN BARAI doslova spodní zametení, druh krytu na spodní pásmo.

  MAWASHI UKE – (mavaši uke) kruhový kryt oběma rukama najednou.

  JUJI UKE – (džudži uke) kryt ve tvaru písmene X překřížením rukou.

  MOROTE UKE dvojitý kryt podpořený druhou rukou.

  OSAE UKE – kryt stlačením dolů dlaní nebo malíkovou hranou ruky.

  TE OSAE UKE – kryt stlačením rukou, jiný výraz pro osae uke.

  OTOSHI UKE – (otoši uke) kryt sražením dolů.

  KAKE UKE – kryt zahákováním, při kterém je útočníkova končetina kontrolována pomocí ruky ohnuté do háku.

  SHUTO KAKE UKE – (šuto kake uke) kryt zahákováním malíkovou hranou ruky.

  TEKUBI KAKE UKE – kryt zahákováním pěstí s ohnutým zápěstím za hřbetem.

  KAKIWAKE UKE dvojitý kryt ze středu ven, kryt roztažením.

  KAKIWAKE SHUTO UKE – (kakiwake šuto uke) kryt kakiwake uke malíkovými hranami otevřených rukou.

  UDE UKE kryt předloktím.

  SOTO UDE UKE vnější kryt předloktím.

  UCHI UDE UKE – (uči ude uke) vnitřní kryt předloktím.

  HAISHU UKE – (hajšu uke) kryt hřbetem ruky.

  TEISHO UKE – (tejšo uke) kryt otevřenou dlaní.

  NAGASHI UKE – (nagaši uke) plynulý kryt smetením – odchýlením.

  HAIWAN NAGASHI UKE – (hajwan nagaši uke) kryt smetením hřbetem předloktí.

  TE NAGASHI UKE – (te nagaši uke) kryt smetením rukou (dlaní).

  SEIRYUTO UKE – kryt hranou ruky seiryuto.

  KEITO UKE kryt hranou ruky keito, s do strany ohnutým zápěstím.

  SUKUI UKE – kryt podebráním, popotažením, zachycením.

  SHO SUKUI UKE – (šó sukui uke) kryt podebráním dlaní.

  MAEUDE DEAI OSAE UKE kryt stlačením předloktí

  MAEUDE HINERI UKE kryt otočením předloktí.

  SOKUMEN AWASE UKE kombinovaný kryt oběma rukama stranou.

  TEISHO AWASE UKE – dvojitý kryt spojenými dlaněmi.

  TSUKAMI UKE kryt držením

  RYOSHO TSUKAMI UKE – kryt držením oběma rukama.

  SOKUTEI MAWASHI UKE obloukový kryt chodidlem.

  SOKUTEI OSAE UKE kryt stlačením chodidlem.

  SOKUTO OSAE UKE kryt stlačením hranou nohy.

  SOKUBO KAKE UKE kryt holení zahákováním.

  ASHIKUBI KEKE UKE – kryt kotníkem pomocí zahákování.

  NÁZVY KOPŮ

  MAEGERI kop vpřed.

  YOKOGERI – kop stranou.

  SOKUTOGERI kop stranou, – název podle úderové plochy kterou se kop stranou provádí, jiný název pro yokogeri.

  USHIROGERI – (uširogeri) kop vzad.

  MAWASHIGERI – (mavašigeri) obloukový kop.

  URAMAWASHIGERI – (uramavašigeri) obloukový kop patou.

  USHIROMAWASHIGERI – (uširo mawašigeri) obloukový kop patou s otočkou.

  GYAKU MAWASHIGERI – (gjaku mavašigeri) obloukový kop obrácený ven.

  NIKACUKIGERI – obloukový kop ploskou chodidla dovnitř.

  URA NIKACUKIGERI obloukový kop malíkovou hranou chodidla ven.

  HIZAGERI – kop kolenem.

  MAEHIZAGERI – kop kolenem vpřed.

  MAWASHIHIZAGERI – (mawašihizageri) obloukový kop kolenem.

  TOBIGERI kop ve výskoku.

  MAE TOBIGERI kop ve výskoku vpřed.

  YOKO TOBIGERIkop ve výskoku stranou.

  MAWASHI TOBIGERI – (mawaši tobigeri) obloukový kop ve výskoku

  USHIROMAWASHI TOBIGERI – (uširomawaši tobigeri) kop ve výskoku s otočkou.

  KAKATOGERI – kop patou seshora dolů, tzv. kop kladivo.

  KINGERI švihový kop nártem dopředu, nejčastěji směřující na genitálie.

  FUMIKOMI dupnutí, kop dupnutím.

  FUMIKIRI – kop seknutím dolů, jiný výraz pro gedan yokogeri.

  KEKOMI – přímý kop, na rozdíl od keage.

  KEAGEkyvadlový (švihový) kop, na rozdíl od kekomi

  MAEGERI KEAGE švihový kop vpřed.

  MAEGERI KEKOMI přímý kop vpřed.

  YOKOGERI KEAGE – švihový kop stranou.

  YOKOGERI KEKOMI přímý kop stranou.

  NIDAN GERI dvojitý kop.

  NAMI GAESHI – (nami gaeši) tzv. kop vracející se vlna.

  NÁZVY ÚDERŮ A SEKŮ

  JODAN CUKI – (džódan cuki) úder na horní pásmo.

  CHUDAN CUKI – (čůdan cuki) úder na střední pásmo.

  GEDAN CUKI úder na spodní pásmo.

  OICUKI, JONCUKI – (ojcuki, džoncuki) úder přední rukou, nad nohou která je vepředu (úder stejnostranný).

  GYAKUCUKI – (gjakucuki) úder zadní rukou, nad nohou která je vzadu (úder různostranný).

  MAWASHICUKI – (mavašicuki) obloukový úder, dlouhý hák.

  NAGASHICUKI – (nagašicuki) úder cuki se současným úhybem taihiraki, zadní noha zakročí a boky a ramena vytočíme do roviny s úderem.

  TOBIKOMICUKI úder s výpadem, skočení do úderu.

  GYAKUTOBIKOMICUKI výpad, skočení do úderu gyakucuki.

  KIZAMI CUKI prodloužený úder s vytočením ramen.

  KAGICUKI – hákový úder, krátký hák

  AGECUKI úder zespoda nahoru, zvedák.

  CHOKUCUKI – (čokucuki) přímý úder s rotací ruky o 180 stupňů.

  TATECUKI úder s rotací o 90 stupňů, pěst ve vertikální poloze.

  URACUKI – krátký úder bez rotace.

  JONCUKI NOTSUKOMI – (džoncuki notsukomi) úder oicuki s nahnutím těla dopředu.

  GYAKUCUKI NOTSUKOMI úder gyakucuki s nahnutím těla dopředu

  MOROTECUKI úder obouma rukama současně (dvojitý úder).

  YAMACUKI – (jamacuki) dvojitý široký úder oběma rukama ve tvaru písmene U na horní a spodní pásmo najednou.

  AWASECUKI dvojitý přímý úder oběma rukama ve tvaru písmene U.

  HASAMI CUKI tzv. nůžkový úder, rukama proti sobě.

  HEIKO CUKI obouruční paralelní přímý úder.

  RENCUKI vícenásobný střídavý úder (střídavě oběma rukama).

  DANCUKI opakovaný úder (tou samou rukou rychle za sebou).

  YOKO MAWASHI UCHI – (joko mawaši uči) obloukový sek stranou, jakýkoliv obecně.

  TATE MAWASHI UCHI – (tate mawaši uči) obloukový sek vertikálně, obecně jakýkoliv.

  SHUTO UCHI – (šuto uči) sek malíkovou hranou otevřené ruky.

  SHUTO YOKOMEN UCHI – (šuto jokomen uči) sek shuto směřující horizontálně do strany, ruka dlaní dolů.

  SHUTO GAMEN UCHI – (šuto gamen uči) sek shuto směřující horizontálně dovnitř, ruka dlaní nahoru.

  SHUTO OTOSHI UCHI – (šuto otoši uči) sek shuto vertikálně dolů.

  UCHI SHUTO MAWASHI UCHI jiný název pro shuto yokomen uchi.

  SOTO SHUTO MAWASHI UCHI jiný název pro shuto gamen uchi.

  HAITO UCHI – (hajto uči) sek palcovou hranou otevřené ruky.

  URAKEN UCHI – (uraken uči) sek hřbetem zavřené pěsti.

  YOKOURAKEN UCHI – (jokouraken uči) horizontální sek stranou typu uraken.

  TATEURAKEN UCHI – (teteuraken uči) vertikální sek typu uraken.

  SHOMEN URAKEN UCHI – (šomen uraken uči) sek uraken dopředu, ruka směřuje kolmo k zemi.

  FURI UCHI, FURI URAKEN UCHI – (furi uči) sek uraken zvenčí dovnitř, ruka přetočená palcem dolů.

  TETSUI UCHI – (tecui uči) sek malíkovou stranou zavřené pěsti, takzvaný úder pěstí jako kladivem.

  KENTSUI UCHI – (kencui uči) jiný výraz pro tetsui uchi.

  YOKOTETSUI UCHI – (jokotecui uchi) horizontální sek stranou typu tetsui.

  TATETETSUI UCHI – (tatetecui uči) vertikální sek typu tetsui.

  TETSUI UCHI YOKOMAWASHI – (tecui uči jokomawaši) horizontální sek typu tetsui, jiný výraz pro yokotetsui uchi.

  TETSUI UCHI TATEMAWASHI – (tecui uči tatemawaši) vertikální sek typu tetsui, jiný výraz pro tatetetsui uchi.

  EMPI UCHI – (empi uči) sek loktem, lze říci též úder loktem.

  HIJI ATE úder loktem, jiný výraz pro empi uchi.

  MAE EMPI UCHI – (mai empi uči) úder loktem vpřed.

  YOKO EMPI UCHI – (joko empi uči) úder loktem stranou.

  MAWASHI EMPI UCHI – (mawaši empi uči) obloukový úder loktem.

  USHIRO EMPI UCHI – (uširo empi uči) úder loktem vzad.

  TATE EMPI UCHI – (tate empi uči) úder loktem vzhůru, jiný výraz pro age empi uchi.

  AGE EMPI UCHI – (age empi uči) úder loktem vzhůru, jiný výraz pro tate empi uchi.

  OTOSHI EMPI UCHI – (otoši empi uči) úder loktem dolů.

  MAE HIJI ATE – (mai hidži ate) úder loktem vpřed, jiný výraz pro mae empi uchi.

  YOKO HIJI ATE – (joko hidži ate) úder loktem stranou, jiný výraz pro yoko empi uchi.

  OTOSHI HIJI ATE – (otoši hidži ate) úder loktem dolů, jiný výraz pro otoshi empi uchi.

  USHIRO HIJI ATE – (uširo hidži ate) úder loktem vzad, jiný výraz pro ushiro empi uchi.

  NÁZVY TECHNIK VŠEOBECNÉ

  ATEMI úder, rána, rozdrcení.

  KANSETSU – páčení, páka.

  NAGE hod, podraz.

  TOBI skok.

  CUKI – přímý uder, úder jehož dráha je shodná s osou předloktí, často je termínem cuki označován přímý úder zavřenou pěstí, takzvané seiken cuki, i když to je vlastně pouze jeden druh cuki.

  UCHI – (uči) sek, úder jehož dráha jde po oblouku v určitém úhlu k ose předloktí.

  GERI, KERI kop nohou.

  UKE 1. kryt. / 2. ten který přijímá techniku, ten kdo se brání.

  OSAE – (osaj) kontrola tlačením, ovládnutí.

  ZHIME – (žime) škrcení.

  WAZA – technika.

  KOGEKI WAZA – útočná technika.

  BOGYO WAZA – (bogjó vaza) obraná technika.

  ATEMI WAZA – technika úderů, drtící technika.

  CUKI WAZA – technika přímých úderů.

  UCHI WAZA – (uči vaza) technika seků.

  GERI WAZA – technika kopů.

  UKE WAZA – technika krytů.

  KANSETSU WAZA technika páčení.

  NAGE WAZA technika hodů, porazů.

  OSAE WAZA – technika držení.

  ZHIME WAZA – (žime vaza) technika škrcení.

  UKEMI WAZA – technika pádů.

  DACHI WAZA – (dači vaza) technika postojů.

  TE WAZA – technika rukou.

  ASHI WAZA – (aši vaza) technika nohou.

  TACHI WAZA – (tači vaza) techniky ve stoje.

  SUWARI WAZA – techniky v kleče.

  RENRAKU WAZA – kombinace technik.

  JIYU WAZA – (džijů vaza) volné techniky, předem neurčené techniky, volný trénink.

  HANMI postoj, postavení, poločelní postoj (jedna noha vpřed).

  MIGI HANMI pravý postoj.

  HIDARI HANMI – levý postoj.

  AI HANMI – (aj hanmi) stát ve stejném postoji jako soupeř.

  GYAKU HANMI – (gjaku hanmi) stát v opačném postoji než soupeř.

  DACHI – (dači) postoj.

  SHIZENTAI – (šizentai) přirozený postoj.

  KAMAE – bojový střeh.

  AYUMI ASHI – (ajumi aši) chůze se střídáním nohou.

  SURI ASHI, SURIKOMI ASHI – (suri aši) posun dvěma menšími kroky, bez změny vzájemného postavení nohou.

  OKURI ASHI – (okuri aši) druh suri ashi, kdy pohyb začíná zadní noha.

  TAI HIRAKIúhyb částečným obratem.

  TAI SABAKI – (taj sabaki) úhyb tělem.

  TENKAN zakročení nohou po oblouku, jeden ze základních pohybů v aikido.

  IRIMI TENKAN – krok dopředu (vstup) a kruhové zakročení, jeden ze základních pohybů v aikido.

  SHIKKO – (šikó) chůze po kolenou.

  UKEMI – pády.

  MAE UKEMI – pád vpřed.

  YOKO UKEMI – (joko ukemi) pád stranou.

  USHIRO UKEMI – (uširo ukemi) pád vzad.

  ZENPO UKEMI pád vpřed na ruce bez kotoulu.

  ZENPO KAITEN UKEMI pád vpřed kotoulem, jiný název pro maeukemi.

  KIRI, GIRI sek, respektive řez mečem.

  METSU BUSHI – (metsu buši) doslova zničení očí, šokový úder mezi soupeřovi oči.

  KUZUSHI – (kuzuši) vychýlení soupeře.

  KESA GATAME vrchní obětí, způsob držení soupeře na zemi.

  TURIFUNE tak zvané veslování, průpravné cvičení v aikido.

  HIKITE poloha ruky v nápřahu u boku.

  MIZU NAGARE poloha předloktí jako pro stékající kapku vody.

  POVELY

  YOI – (joj) pozor, připravte se.

  HAJIME – (hadžime) začněte.

  YAME – (jame) přerušte, zastavte cvičení.

  MATE zastavte, stejně jako yame.

  MAWATE otočte se.

  DODZO prosím ve smyslu můžete začít, cvičte.

  SUZUKETE – pokračujte.