• Category Archives Zkušební řád
 • No Title

  Posted on by Marta

      Zkušební řád  

  Přidělený stupeň technické vyspělosti odrážel úroveň dovednosti v ovládání technik příslušného bojového umění ve formě pásu, kterým si cvičenci opásávali své úbory na výcvik. Systém přidělování stupňů technické vyspělosti se stal i významným motivačním prostředkem při výcviku. Stupně technické vyspělosti byly zásadně rozděleny do dvou skupin: žákovské a mistrovské.

                Žákovské stupně Kyu, byly seřazeny sestupně s tím, že nejvyšší stupeň technické vyspělosti bylo 1.kyu (hnědý pás). Jednotlivé kyu mívají i různá barevná označení pásu ( bílý, žlutý, fialový a hnědý). V karatedó bývá jako nejnižší stupeň technické vyspělosti přidělován bílý pás. Kyu znamená v překladu krok.

                   Mistrovské stupně dan, jejichž počet byl stanoven na devět  a naopak byly seřazeny vzestupně od 1. do 9. danu.

  8. kyu ( bílý pás)

  7. kyu( žlutý pás)

  6. kyu – (zelený pás)

  5. kyu (fialový pás)

  4. kyu (fialový pás)

  3. kyu – (hnědý pás)

  2. kyu – (hnědý pás)

  1.kyu – (hnědý pás)

  1.-9. dan (černý pás)

   

  Technické požadavky na páskování jsou uvedeny v novém zkušebním řádě nový zkušební řád

  Technické požadavky na páskování ve strarém zkušebním řádě starý zkušební řád shotokan

  Pomůcka pro přípravu kunite na STU (Stupně technické vyspělosti) Shotokan Karate – Shotokan-kumite-books-A4-list