Hangetsu – půlměsíc

<Han> znamená „polovinu,“ <Getsu> „měsíc“, dohromady „půlměsíc“ a to podle postoje, který je v katě použit a který je pojmenovaný podle této katy: Hangetsu-dachi. Postoj lze významově přeložit také jako přesýpací postoj.

Hangetsu obsahuje mnoho pomalých, napnutých pohybů s náročnými dýchacími technikami. Smyslem těchto technik je vytvořit izometrická zkracování svalů během činností s cílem ztvrzení těla proti ráně protivníka. Tato kata je zároveň cenným nástrojem pro redukování ramenního napětí.

Kata Hangetsu v provedení:

 

HANGETSU

 


Comments are closed.