Kanku Sho

Zatímco většina technik v Kanku Dai je umístěna na horní část těla, v Kanku Sho směřují techniky ke středu. Kata doslova ignoruje útoky na tvář a na krk. Přesto však tyto techniky jsou dostatečně universální, aby mohly být použity k dosažení cíle a tvoří samotné jádro karate.

Pro méně zkušeného karateku je kata Kanku-Sho opravdovou výzvou, neboť obsahuje řadu náročných a rozmanitých atletických prvků, skoky z toho nevyjímaje. Největší rozdíl mezi Kanku-Dai a Kanku-Sho je v načasování mezi různými aplikacemi. Zatímco do Kanku-Dai jsou zapracovány přestávky po blokacích útoků, v Kanku-Sho je mnoho technik vykonáno v jedinom sledu pohybů, což může zvládnout pouze pokročilý student karate.

Kanku-Sho je méně rozsáhlou a časově kratší katou než Kanku-Dai. Také i měřítko pro provádění technik je v Kanku-Sho zpravidla menší, než v Kanku-Dai. I přes tuto skutečnost náročnost této katy je tak vysoká, že karateka se při jejím cvičení víc unaví než v při cvičení Kanku-Dai.

Kata Kanku-Sho v provedení:

 

KANKU-SHO

 

 


Comments are closed.