Tekki Shodan

Tekki Shodan, na rozdíl od Tekki Nidan a Tekki Sandan, začíná otevřenými dlaněmi s nasměrováním prstů dolů k podlaze. Kata Tekki shodan zcela vybočuje ze všech kat na stupně kyu. Krokový diagram je pouze přímka. Nevyskytuje se zde jiný postoj než kiba dachi. Pohyby boků jsou proto velmi těžké – je třeba dlouhého a pečlivého nácviku ke zvládnutí této katy. Velký význam mají pohledy (protože se nemění směr postojů) – musejí být vždy zdůrazněny pohybem hlavy.

Tekki Shodan v provedení:

 

TEKKI SHODAN


Comments are closed.