gympl 4


Attached Source

Na gymnáziu v Hlinsku proběhl Den prevence za účasti Oddílu karate Hlinsko. Velice pěkná akce, kde jsme předvedli naše bojové umění karate a zároveň jsme si se studenty zacvičili a oni si mohli vyzkou...