Druhy kumite

Guhon kumite V tomto typu cvičného souboje se nacvičuje přesnost a správná síla úderů a krytů, jakož i systém pohybů nohou (opakování 5x).

Sambon kumite to je trojí útok/obrana, pak protiútok

Ippon kumite Cílové pásmo útoku je předem stanoveno a oba partneři se střídají v roli útočníka a obránce. Cvičení sleduje účel naučit cvičence používat jak útočné, tak obranné techniky a získat zkušenosti pro zaujetí správné vzdálenosti (maai). Toto cvičení lze chápat jako základní kata cvičení ve dvojicích (nácviku souboje).

    Pokud dojde k  útoku, musí být použitý obranný kryt přesný a přiměřeně silný. Se stoupající kvalitou provedení krytu by se měl bránící učit, jak současně či plynule přejít do protiútoku. Provedení technik krytí může být někdy i bolestivé, to však nesmí být omluvou, aby cvičící reagoval nekontrolovanými či nepřiměřenou  silou prováděnými údery, jež mohou způsobit zranění.

Jiyu ippon kumite Vyvinout správný cit pro vzdálenost, obranné krytí, útočení, tělesný pohyb, změny těžiště a zasazení rozhodujícího úderu – to je cílem cvičení tohoto kumite. Zde je možné předvést řady pohybů a variace různých technik, jež jsou zařazeny do jednotlivých kata.

   Jeden z partnerů uvede tělesné pásmo, proti němuž povede útok. Poté znenadání a plnou silou zahájí útok. Druhý z partnerů provádí obranu: krytí a následný protiútok. Oba partneři mají plnou volnost předvést všechny techniky, jež znají.

   Oba partneři cvičení musí být dobře trénovaní a zkušení i odborně zdatní, protože toto cvičení vypadá prakticky jako opravdový boj. Nikdo nemůže počítat s druhou šancí: prvý útok anebo kryt, toť celá akce. Toto cvičení zápasu je nejvyšší fáze tréninku a přípravou na jyiu kumite.

Jiyu kumite – Nic není předem stanoveno ani domluveno a od obou protivníků se čeká, že předvedou své fyzické i duševní schopnosti na nejvyšší úrovni. Faktické údery jsou pochopitelně zakázány: údery i kopy musí být zastaveny těsně před dopadem na cíl, protože ruce, paže i dolní končetiny trénovaného karate-ka jsou v podstatě nebezpečnou zbraní, jimiž lze způsobit vážná zranění. Proto je toto cvičení-jiyu kumite-vyhrazeno pouze pro dokonale vycvičené, pokročilé cvičence.

Pomůcka pro přípravu kunite na STU (Stupně technické vyspělosti) Shotokan Karate – Shotokan-kumite-books-A4-list


Comments are closed.