Bassai Sho

Tato kata předvádí energii, sílu ducha i překypující sílu těla. Působí dojmem, že právě dobýváte protivníkův hrad. Karate-ka musí ukázat, že umí změnit okamžitou nevýhodu ve vlastní  výhodu. Rychlé přechody mezi různými druhy krytů a obranných akcí, společně s použitím síly správným směrem – to je cesta k dosažení tohoto cíle.

Bassai-Sho je postavená na stejné základní kostře jako Bassai-Dai.

Kata Bassai Sho v provedení:

Hirokazu Kanazawa – https://www.youtube.com/watch?v=RxY–F3kVwY

BASSAI-SHO


Comments are closed.