Chinte

Kata Chinte je jedinečná v použití úderů loktem směrem k horní úrovni. Rovněž i úder dvěma prsty a jiné neobvyklé úderové techniky obsažené v této katě nejspíš byly důvodem pro její pojmenování „Neobvyklé ruce

Důraz kladený na rozmanitost technik je rovněž důvodem, proč je tato kata upřednostňována ženami. Dokonce i údery jsou v této katě umísťovány do míst, v nichž jsou zranitelnější muži než ženy. Rovněž i úder dvěma prsty svědčí o upřednostnění technické zručnosti před hrubou sílou, na rozdíl od ostatních kat stylu Shotokan

Kata Chinte v provedení:

 

CHINTE


Comments are closed.