Proč cvičit karate     

  Prostředkem k rozvoji osobnosti je pravidelný, zpravidla náročný fyzický trénink. Ale je třeba dokonale zvládnout i pestrou techniku. V Číně například existuje „pět zvířat kung-fu“, každé s jinou charakteristikou. Drak má duchovní schopnosti, tygr je mocný, jeřáb ohebný, had má vnitřní sílu, leopard je rychlý. Aby člověk dosáhl opravdu dokonalého umění, potřebuje toto vše.

Cvičení karate je možné rozdělit do tří navzájem propojených kategorií:

Kihon (nácvik postojů, krytů, úderů a kopů)
• Kata (simulace bojových situací)
• Kumite (nácvik souboje s jedním či více partnery)

      Techniky karate však nelze ovládnout bez tzv. KOTE – KITAI, tj. bez tělesného a duševního otužování. V každé kategorii je začátečník vyučován na nejzákladnější úrovni, dokud se mu vyučované techniky nezažijí a nestanou se spontánními. Jak se student technicky zlepšuje, musí se zároveň zvyšovat i jeho (nebo její) fyzická kondice, protože pokročilejší techniky vyžadují mnohem větší vklad energie. Na této úrovni se student setkává s daleko složitějšími a náročnějšími kata a s dynamičtějšími typy kumite. Jak se student přibližuje úrovni černého pásu, stávají se pro něj (pro ni) techniky, síla, rychlost a koordinace pohybů díky tvrdému tréninku naprosto přirozenými. Právě v této fázi zjišťuje pro věc opravdu zapálený student, že jeho studium karate sotva začalo. Opravdovým cílem tréninku karate je totiž zdokonalování sebe sama prostřednictvím zdokonalování se v tomto umění.

       Karate je jedno z nejdynamičtějších bojových umění vůbec. Vycvičený karateka je schopen perfektně koordinovat svou mysl i tělo a tím podle své vůle odpoutat obrovskou fyzickou sílu. Proto to není velká fyzická síla, ale schopnost koordinovat mysl a tělo, co dělá silného karateku. Při rozvíjení této schopnosti zjistí dokonce i ta nejmenší osoba, že má v sobě dostatek síly, aby udeřila jakéhokoliv útočníka opravdu ničivou silou.

       V našem každodenním životě často zapomínáme na hodnotu cvičení jak pro naše fyzické, tak i psychické zdraví. Cvičení karate rozvíjí koordinaci pohybů, zrychluje reflexy a zvyšuje naši sílu a energetický potenciál.

    Opravdu zapálené cvičení karate také zvyšuje vyrovnanost a pohodu, rozvíjí jasnost myšlenkových pochodů, přináší hlubší náhled do vlastních duševních schopností a v neposlední řadě zvyšuje sebevědomí karateky. V tomto smyslu není karate konečným cílem, ale pouze prostředkem k dosažení konečného cíle. Je to činnost, kde rostoucí věk není překážkou. Ten spíše zvyšuje schopnost opravdu dokonalé koordinace mysli a těla.

       Možností karate pro moderního člověka je nespočetně. V našem každodenním životě často zapomínáme na hodnotu cvičení pro naše fyzické a mentální zdraví. Cvičení karate tvaruje tělo, rozvíjí koordinaci pohybu, zrychluje reflexy a buduje odolnost.

     Vážně pojaté cvičení karate rozvíjí vyrovnanost, zjasňuje myšlenkový proces, prohlubuje vnitřní mentální schopnosti a zvyšuje sebedůvěru. V tomto případě, karate není cíl ale prostředek k dosažení cíle.

        Karate je přístupné všem věkovým skupinám, je naprosto pro každého. Každý se jím může duševně obohatit a fyzicky zdokonalit. Harmonii mezi duchem a tělem mohou hledat jak mladí, tak starší, muži i ženy. Je to aktivita, ve které i pokročilý věk není překážkou, lze začít i v padesáti, šedesáti i později. Od 35 let věku by se karate mělo provádět méně prudce, karatisté by se měli především koncentrovat na zdokonalení technik, rozvoj taktiky, psychologie i dalších oblastí tohoto bojového umění. Člověk se může celý život zlepšovat.

      Výcvik dětí je veden jako příprava na pozdější skutečné a pravé karate. Ženy se zaměřují na sebeovládání, tělesnou harmonii, dobrý fyzický vzhled, formování postavy a sebeobranu. Stále více žen studuje karate jako výborný prostředek jak zůstat fit a dosáhnout klidu mysli.


Comments are closed.