Principy Kata  

      Pro dokonalé zvládnutí kata je zapotřebí nejen její praktikování, ale je nutné dodržovat při jejím cvičení rovněž i určité zásady, které nazýváme principy. karate jako bojový styl, vychází především z fyzických a psychických principů, které nachází své uplatnění v jeho kompletním výcviku. V technikách karate jsou uplatňovány především fyzické principy, zatímco kata jsou zdůrazňovány mentální, neboli psychické principy.

Shi-sei

                Za základní psychický  a fyzický předpoklad, který je nutný pro získání zkušeností a celkového rozvoje a který nachází zároveň své uplatnění ve všech bojových systémech, se považuje v karate princip Shi-sei. význam principu Shi-sei je možné vysvětlit následovně:

– první část tohoto slova „Shi“ vyjadřuje tvar, postoj, nebo také přístup k určité činnosti, poukazující na celkový tělesný projev. V praxi to znamená držení těla, které by mělo být co nejvíce přirozené. tento princip však nebude plně funkční, pokud neobsahuje zároveň i mentální (psychickou) sílu. Shi je proto pouze vnější (fyzická) forma bez psychické síly.

– Druhá část „Sei“ pak poukazuje na celkovou psychickou vyrovnanost a klid, neboli mentální sílu. Správné držení těla, včetně správného duševního postoje proto bude vyžadovat celkovou jednotu Shi a Sei. Ta se navenek projeví tzv. „klidovou aktivitou“.

Muchini

                Dalším neméně důležitým principem uplatňovaným v karate je princip Muchimi. Muchimi je výrazem pro správné uplatnění síly „Ki“, a to ve spojení s pevným a stabilním postojím, včetně vzájemného propojení s účinnou technikou. ta ale musí být provedena výhradně s použitím Kime. Princip Muchimi je spojen s představou jakoby „zakořenění“ se k zemi, přitom současně s aplikací tvrdé, hladce provedé techniky. tento princip nachází své uplatnění především při technikách úderů a seků.

Princip KI

                Pod pojmem KI (čínsky „čchi“) se v karate rozumí „mentální“, neboli „vnitřní energie“, kterou každý jedinec dokáže v sobě vybudit pomocí své mysli. tento stav, označovaný někde také jako „probuzení mysli“, je zdrojem skutečné síly a energie. Touto energii sice disponuje každý člověk, ale u každého jedince může být tlumena vnějšími okolnostmi. Přitom u některých lidí dokáže tuto energii vybudit vlastní pud sebezáchovy, kdy jim jde například o život. v takové situaci je dotyčný schopen nadlidského výkonu, který by za normálních okolností nebyl schopen ze sebe vydat. princip KI je psychologickou záležitostí, která v karate, ale i v jiných bojových uměních, hraje klíčovou roli pro jeho skutečně mistrovské zvládnutí. A právě prostřednictvím cvičení a studia kata je možné tuto skrytou energii v sobě objevit a naučit se ji i následně využívat.

                Z fyzikálního hlediska je pro využití energie charakteristická větší průraznost úderů, včetně schopnosti nasměrování této energie do určitého bodu. Využití tohoto principu v technice se projeví prudkým, výbušným pohybem, kdy výsledkem bude zvýšená účinnost úderů, podporovaná svalovou kontrakcí. Správné využití vnitřní energie je podmíněno správným břišním dýcháním, kdy je energie vytvářena v místě označovaném za seika-tanden. Pro ty, pro které je karate životní cestou a kteří karate nejen cvičí, ale především studují, bude práce s touto energií velmi důležitá a nepostradatelná.

KI-SHIN WAZA

                KI: vnitřní energie, SHIN: psychický aspek a WAZA: technika. Toto jsou tři hlavní principy, specifické pro všechny bojové systémy, pocházející z orientu. Svým obsahem však nejsou tyto dva principy (Ki a Shin) obsaženy v tzv. moderních Budo, i když se jimi tyto novodobé styly rády honosí. Staří mistři vždy zastávali názor, že bez správného pochopení filosofie karate bude jakýkoli přístup ke KI pouhou vnější formu. Zároveń zdůrazńovali zásadu, že fyzická převaha se sice dá získat tvrdým tréninkem, ale skutečné mistrovství bude  vždy závislé na práci s vnitřní energii. podle nich ten, kdo preferuje vnější ( fyzickou) sílu, nebude schopen pochopit a tím i využít vnitřní energii.


Comments are closed.