Rady začátečníkům v karate     

Nově příchozí zájemci a začínající cvičenci karate, mohou být zpočátku překvapeni řadou pravidel a zvláštností, které trénink bojových umění doprovází. Není ale důvod se čehokoli obávat. Pro snazší překonání začátků je zde několik rad.

       První co vás může překvapit je názvosloví, které je v karate převzato z japonštiny. Vězte, že to není nic složitého a že za krátkou dobu do něj přirozeně proniknete. Pro začátek stačí, když si zapamatujete několik základních výrazů:

YOI ( joj ) – pokyn, který znamená připravte se.

HAJIME ( hadžime ) – pokyn začněte cvičit.

YAME ( jame ) přerušte, zastavte cvičení.

MAWATE otočte se.

REI ( rej ) pokyn k provedení pozdravu úklonou.

ZENKUTSU DACHI ( zenkutcu dači ) jeden z nejčastěji používaných postojů ve kterém je přední noha pokrčená a zadní noha natažená, váha je mírně vepředu.

KAMAE – bojový střeh, tedy postoj ve kterém je jedna noha mírně vepředu před druho nohou, obě nohy lehce pokrčeny, ruce jsou zvednuty před tělem do přirozeného krytu.

CUKI – přímý úder jdoucí po přímce, nejčastěji zavřenou pěstí.

OICUKI ( ojcuki ) přímý úder cuki provedený tou samou rukou, jakou nohu máte v postoji stát více ve předu.

GYAKUCUKI ( gjakucuki ) přímý úder cuki provedený tou samou rukou, jaká je noha v zadu, tedy druhou rukou než oicuki.

MAWASHICUKI ( mavašicuki ) obloukový úder rukou, takzvaný hák.

MAEGERI kop nohou vpřed.

MAWASHIGERI ( mavašigeri ) obloukový kop.

      Jednotlivé výrazy se pak navzájem kombinují, takže například povel levé zenkutsu dachi hajime znamená proveďte postoj zenkutsu dachi s levou nohou ve předu.

        Další zvláštností je zahajovací ceremoniál, který se běžně nazývá nástup. Tímto nástupem se začíná a končí každý organizovaný trénink. Jednotliví cvičenci si nastoupí do řady proti instruktorovi a pozdraví se s ním úklonou. Do řady nastupují podle stupně technické vyspělosti, která je symbolizována barevným páskem. Řada začíná nejpokročilejšími cvičenci napravo a směrem do leva pokračuje k méně vyspělým cvičencům. Pokud jste tedy začátečník, vaše místo v řadě je v levo. Součástí tohoto nástupu může být krátká meditace. Mediteci zahajuje instruktor pokynem mokuso a končí ji pokynem iame. Meditaci provádějte v sedu klečmo na patách, tak zvaném seiza. Při meditaci dýchejte uvolněně a pravidelně, ale pozor ať nedýcháte příliš nuceně a násilně. Váš dech soustřeďujte až do břicha, do oblasti solar plexu. Mějte záda zpříma a uvolněná ramena. Nesnažte se na cokoli upínat mysl. Důvod pro meditaci je abyste vyčistili mysl od všech každodeních myšlenek a starostí a tak mohli cvičit karate s jasnou myslí. Rozcvička připravuje tělo, meditace připravuje mysl.

      Když vstupujete nebo opouštíte místnost, kde se cvičí bojová umění, proveďte pozdrav úklonou.

      Tréninkový oděv pro cvičení bojových umění se nazývá gi, v případě karate též karate-gi. Zjednodušeně se mu také říká kimono, i když toto označení není zcela správné. Není nutné, aby jste měli toto kimono ( správně nazývané gi ) hned na první trénink. Než si toto kimono pořídíte, tak vhodným náhradním oblečením je jednobarevné tričko a tepláky, nevhodné jsou krátké kalhoty. Když se rozhodnete karate pravidelně cvičit, tak by jste si měli kimono pořídit co nejdříve. V každém případě by jste jej měli již mít, až půjdete na první zkoušku technické vyspělosti. Před tréninkem si odložte hodinky, prstýnky, náramky, řetízky a podobné ozdoby. Je to důležitá prevence proti případnému úrazu a také jejich poškození.


Comments are closed.