Postoje

Silná technika může vzejít pouze z pevného a správně vyváženého postoje. Jakákoli technika, ať již účinná, nebo ochranná, nemůže mít požadovanou účinnost, pokud tělo bojovníka postrádá rovnováhu a stabilitu.

Schopnost odrazit kykoli možný útok, dokázat se proti jakékoli akci účinně bránit, závisí v rozhodující míře na dodržení a udržení správného postoje.

Základem pro účinné provedení jakékoli techniky je správné postavení, dobrá rovnováha a harmonická souhra všech částí těla.

Stabilita je přímo závislá na velikosti plochy základny, jež je vytvořena postavením nohou.

Z hlediska pevnosti a stability je nejvýhodnější takový postoj, při němž obě chodidla spočívají celou svou plochou na podlaze a k posílení stability jsou dolní končetiny vytočeny tak, aby obě stehna byla co nejblíže u sebe. Podle této zásady tedy vykazují nejvyšší stabilitu následující postoje: zakořeněný (fudo-dači), čelný-útočný (zenkutsu-dači), jezdecký (kiba-dači) a otevřený jezdecký (shokp-dači).

Dobrou stabilitu mohou mít i postoje, kdy plocha základny, vytvořené polohou choditel, není příliš velká – postoj přesýpacích hodin (sanchin-dači) je daleko stabilnější než obranný-zadní postoj (kokursu-dači) nebo kočičí postoj (neko-ashi-dači).

Speciální postoje, jako je stání na jedné noze anebo opora jen jedné nohy při prováfění techniky kopu jsou pochopitelně méně stabilní

 

Curu Aši-dači  

curu aši dači

 Fudo (Sochin)-dači  – zakořeněný postojfudo ( sochin) dači
– je to kombinace zenkucudači a kibadači
– kolena jsou ohnutá a mírně vtočená dovnitř postoje
– je to velmi silná pozice, z níž jde blokovat soupeřův útok a ihned plynule přejít do protiútoku
– v tomto postoji usměrňujete sílu ven z kolen a tělesnou hmotnost rozložte souměrně na obě nohy

Hangecu-dačipostoj půlměsíc
– je to postoj na střední cestě mezi zenkucudači a sančindačihangecu-dači
– umístění chodidel je stejné jako v zenkucudači, ale vzdálenost mezi chodidly v hangecu je kratší
– postoj je vhodný jak pro útok, tak pro obranu, ale v praxi je však využíván spíše na obranu
– tento postoj má např. kata Hangecu

 

heiko dači

Heiko-dači – rovnoběžný postoj
– tento postoj je podobný hačidžidači, ale chodidla jsou navzájem rovnoběžná
– pararelní postavení nohou, paty jsou v šíři ramen

 

Hačidži dači – otevřený postoj
tento postoj je ze všech postojů snad nejpřirozenější a nejpohodlnější
– paty jsou oddáleny na vzdálenost zhruba rovnající se šíři pánve, chodidla jsou vytočena ven v úhlu 45°
– nohy jsou na stejné úrovni, oběma patami prochází přímka rovnoběžná s čelní rovinou

 

 

 

Kiba-dači – postoj jezdce – širší otevřený postoj
kiba dači– obě nohy široce rozkročeny, paty ve stejné rovině, chodidla rovnoběžně a hmotnost rozložena rovnoměrně na obě nohy
– kyčle silně sníženy, záda vzpřímená a svislá, trup obrácen čelně vpřed
– jezdecký postoj je základem pro získání stability a pro trenink dolních končetin a kyčlí
– lze z něj zahájit útok do stran – vpravo či levo

 

Kokotsu dači– obranný postroj
široký rozkročený postoj, koleno zadní nohy ohnuto,
přední noha lehce pokrčena a vytočena vpřed
– kyčle snížené, trup svislý v polofrontální poloze
– hmotnost těla rozložena 30% na přední a 70% na zadní noze
– postoj je výhodný jako postavení k obraně proti čelním útokům a pak změnou v zenkucudači provést okamžitý protiútok

 

Kosa dači / Kake dači – postavení zadního překřížení nohou

 

 

 

 

Musubi dači – pozornostní postoj

– špičky jsou ven o 45°musubi dači

– tento postoj je téměř podobný heisokudači

 

 

 

Neko Aši dači – kočičí postoj

-koleno přední nohy směřující vpřed je lehce pokrčeno a její pata je zdvižená
– hlavní váha spočívá na zadní noze, která je lehce pokrčená a chodidlo mírně vytočeno ven
– z této pozice lze snadno provést úhybný pohyb při napadení a okamžitě začít protiútok
– tento postoj by měl připomínat kočku s pokrčenýma nohama připravenou ke skoku

 

Renoidži-dači- „L“ postoj
renoidži dači

 

 

 

 

 

 

Sančin-dačipostoj přesýpacích hodin
– nohy jsou mírně pokrčeny, jedna mírně předsunutá
– kolena pokrčená a stočená mírně dovnitřsančin dači
– břišní část trupu napjatá, horní trup vzpřímený a svislý
– nohy nesmějí být příliš blízko sebe a kolena zase nesmějí být příliš stočená dovnitř- oboje by negativně ovlivňovalo stabilitu a pohyblivost
– postoj je silnou výchozí pozicí pro provádění technik směrem dopředu i do zadu anebo i do stran, zejména pro obranném techniky

Šiko-dači- otevřený jezdecký postoj- čtvercový postojšiko dači
– tento postoj je podobný jako jezdecký postoj ( kiba-dači), s vyjímkou, že chodidla jsou vytočena ven pod úhlem 45° a kyčle jsou drženy níže
-kolmice spuštěná ze středu kolen by měla padat na spojnici procházející středem chodidel
– stejně jako jezdecký postoj je vhodný pro trénování kyčlí a dolních končetin jakož i pro realizaci útočných technik do stran

Shizen Tai – normální postoj, přirozený postoj
– v tomto postoji zůstává tělo uvolněné
– není zde žádný zvláštní záměr nebo účel, ale z přirozeného postoje lze rychle zaujmout jakoukoli útočnou nebo obranou pozici
– kolena musí být tudiž uvolněná a ohebná a hmotnost těla rozložená stejně na obě nohy
– poloha těla a nohou se v různých formách šizentai mění, ale princip pohotové reakce zůstává
– v šizentai jsou možné tyto postoje:Heisoku-dači, Musubi-dači, Hachinoji-dači, Uchi-hachinoji-dači, Heiko-dači, Teiji-dači a Renoji-dači

postoje šizentai - upravené

Teidži-dači – „T“- postoj


chodidla jsou v postavení zhruba připomínajícím písmo Tteidži dači
– zadní noha tvoří horní část písmena T – noha je mírně natočená dovnitř
– vzdálenost mezi patou přední nohy a vnitřní části zadní nohy je asi 30 cm
– je-li pravá noha vpředu, nazývá se tento postoj migi teidžidači (pravý T-postoj) a také migi šizentai (pravý přirozený postoj)
– je-li vpředu levá noha, postoj se nazývá hidari teidžidači (levý „T“ postoj) a také hidari šizentai (levý přirozený postoj)

 

Uči hadži-dačiinverzní otevřený postoj
uči hačiži dači
– v tomto postoji jsou paty oddáleny na šíři pánve jako v hačidžidači a v heikodači, ale špičky směřují dovnitř pod úhlem 45°

 

 

 

Zenkutsu-dači– útočný postoj

– Zadní noha je napnutá, přední noha je ohnutá v kolenu,zenkutsu dači aby koleno bylo v úrovni chodidla, kyčle jsou snížené
– Záda musí být ve svislé poloze nad kyčlemi, obličej směřuje vpřed
– chodidla jsou přibližně rovnoběžná (chodilo přední nohy je poněkud více vytočeno dovnitř postoje)
– ve variantě tohoto postoje „ hammi“ (poločelně) je trup proti čelní poloze pootočen o 45°, hlava hledí vpřed
– tělesná hm,otnost je rozdělena – přední dolní končetina okolo 60% váhy a zadní dolní končetina kolem 40% tělesné hmotnosti
– tento postoj je výchozí polohou pro útok

 


Comments are closed.