• Category Archives Postoje
 • Postoje

  Posted on by Marta

  Silná technika může vzejít pouze z pevného a správně vyváženého postoje. Jakákoli technika, ať již účinná, nebo ochranná, nemůže mít požadovanou účinnost, pokud tělo bojovníka postrádá rovnováhu a stabilitu.

  Schopnost odrazit kykoli možný útok, dokázat se proti jakékoli akci účinně bránit, závisí v rozhodující míře na dodržení a udržení správného postoje.

  Základem pro účinné provedení jakékoli techniky je správné postavení, dobrá rovnováha a harmonická souhra všech částí těla.

  Stabilita je přímo závislá na velikosti plochy základny, jež je vytvořena postavením nohou.

  Z hlediska pevnosti a stability je nejvýhodnější takový postoj, při němž obě chodidla spočívají celou svou plochou na podlaze a k posílení stability jsou dolní končetiny vytočeny tak, aby obě stehna byla co nejblíže u sebe. Podle této zásady tedy vykazují nejvyšší stabilitu následující postoje: zakořeněný (fudo-dači), čelný-útočný (zenkutsu-dači), jezdecký (kiba-dači) a otevřený jezdecký (shokp-dači).

  Dobrou stabilitu mohou mít i postoje, kdy plocha základny, vytvořené polohou choditel, není příliš velká – postoj přesýpacích hodin (sanchin-dači) je daleko stabilnější než obranný-zadní postoj (kokursu-dači) nebo kočičí postoj (neko-ashi-dači).

  Speciální postoje, jako je stání na jedné noze anebo opora jen jedné nohy při prováfění techniky kopu jsou pochopitelně méně stabilní

   

  Curu Aši-dači  

  curu aši dači

   Fudo (Sochin)-dači  – zakořeněný postojfudo ( sochin) dači
  – je to kombinace zenkucudači a kibadači
  – kolena jsou ohnutá a mírně vtočená dovnitř postoje
  – je to velmi silná pozice, z níž jde blokovat soupeřův útok a ihned plynule přejít do protiútoku
  – v tomto postoji usměrňujete sílu ven z kolen a tělesnou hmotnost rozložte souměrně na obě nohy

  Hangecu-dačipostoj půlměsíc
  – je to postoj na střední cestě mezi zenkucudači a sančindačihangecu-dači
  – umístění chodidel je stejné jako v zenkucudači, ale vzdálenost mezi chodidly v hangecu je kratší
  – postoj je vhodný jak pro útok, tak pro obranu, ale v praxi je však využíván spíše na obranu
  – tento postoj má např. kata Hangecu

   

  heiko dači

  Heiko-dači – rovnoběžný postoj
  – tento postoj je podobný hačidžidači, ale chodidla jsou navzájem rovnoběžná
  – pararelní postavení nohou, paty jsou v šíři ramen

   

  Hačidži dači – otevřený postoj
  tento postoj je ze všech postojů snad nejpřirozenější a nejpohodlnější
  – paty jsou oddáleny na vzdálenost zhruba rovnající se šíři pánve, chodidla jsou vytočena ven v úhlu 45°
  – nohy jsou na stejné úrovni, oběma patami prochází přímka rovnoběžná s čelní rovinou

   

   

   

  Kiba-dači – postoj jezdce – širší otevřený postoj
  kiba dači– obě nohy široce rozkročeny, paty ve stejné rovině, chodidla rovnoběžně a hmotnost rozložena rovnoměrně na obě nohy
  – kyčle silně sníženy, záda vzpřímená a svislá, trup obrácen čelně vpřed
  – jezdecký postoj je základem pro získání stability a pro trenink dolních končetin a kyčlí
  – lze z něj zahájit útok do stran – vpravo či levo

   

  Kokotsu dači– obranný postroj
  široký rozkročený postoj, koleno zadní nohy ohnuto,
  přední noha lehce pokrčena a vytočena vpřed
  – kyčle snížené, trup svislý v polofrontální poloze
  – hmotnost těla rozložena 30% na přední a 70% na zadní noze
  – postoj je výhodný jako postavení k obraně proti čelním útokům a pak změnou v zenkucudači provést okamžitý protiútok

   

  Kosa dači / Kake dači – postavení zadního překřížení nohou

   

   

   

   

  Musubi dači – pozornostní postoj

  – špičky jsou ven o 45°musubi dači

  – tento postoj je téměř podobný heisokudači

   

   

   

  Neko Aši dači – kočičí postoj

  -koleno přední nohy směřující vpřed je lehce pokrčeno a její pata je zdvižená
  – hlavní váha spočívá na zadní noze, která je lehce pokrčená a chodidlo mírně vytočeno ven
  – z této pozice lze snadno provést úhybný pohyb při napadení a okamžitě začít protiútok
  – tento postoj by měl připomínat kočku s pokrčenýma nohama připravenou ke skoku

   

  Renoidži-dači- „L“ postoj
  renoidži dači

   

   

   

   

   

   

  Sančin-dačipostoj přesýpacích hodin
  – nohy jsou mírně pokrčeny, jedna mírně předsunutá
  – kolena pokrčená a stočená mírně dovnitřsančin dači
  – břišní část trupu napjatá, horní trup vzpřímený a svislý
  – nohy nesmějí být příliš blízko sebe a kolena zase nesmějí být příliš stočená dovnitř- oboje by negativně ovlivňovalo stabilitu a pohyblivost
  – postoj je silnou výchozí pozicí pro provádění technik směrem dopředu i do zadu anebo i do stran, zejména pro obranném techniky

  Šiko-dači- otevřený jezdecký postoj- čtvercový postojšiko dači
  – tento postoj je podobný jako jezdecký postoj ( kiba-dači), s vyjímkou, že chodidla jsou vytočena ven pod úhlem 45° a kyčle jsou drženy níže
  -kolmice spuštěná ze středu kolen by měla padat na spojnici procházející středem chodidel
  – stejně jako jezdecký postoj je vhodný pro trénování kyčlí a dolních končetin jakož i pro realizaci útočných technik do stran

  Shizen Tai – normální postoj, přirozený postoj
  – v tomto postoji zůstává tělo uvolněné
  – není zde žádný zvláštní záměr nebo účel, ale z přirozeného postoje lze rychle zaujmout jakoukoli útočnou nebo obranou pozici
  – kolena musí být tudiž uvolněná a ohebná a hmotnost těla rozložená stejně na obě nohy
  – poloha těla a nohou se v různých formách šizentai mění, ale princip pohotové reakce zůstává
  – v šizentai jsou možné tyto postoje:Heisoku-dači, Musubi-dači, Hachinoji-dači, Uchi-hachinoji-dači, Heiko-dači, Teiji-dači a Renoji-dači

  postoje šizentai - upravené

  Teidži-dači – „T“- postoj


  chodidla jsou v postavení zhruba připomínajícím písmo Tteidži dači
  – zadní noha tvoří horní část písmena T – noha je mírně natočená dovnitř
  – vzdálenost mezi patou přední nohy a vnitřní části zadní nohy je asi 30 cm
  – je-li pravá noha vpředu, nazývá se tento postoj migi teidžidači (pravý T-postoj) a také migi šizentai (pravý přirozený postoj)
  – je-li vpředu levá noha, postoj se nazývá hidari teidžidači (levý „T“ postoj) a také hidari šizentai (levý přirozený postoj)

   

  Uči hadži-dačiinverzní otevřený postoj
  uči hačiži dači
  – v tomto postoji jsou paty oddáleny na šíři pánve jako v hačidžidači a v heikodači, ale špičky směřují dovnitř pod úhlem 45°

   

   

   

  Zenkutsu-dači– útočný postoj

  – Zadní noha je napnutá, přední noha je ohnutá v kolenu,zenkutsu dači aby koleno bylo v úrovni chodidla, kyčle jsou snížené
  – Záda musí být ve svislé poloze nad kyčlemi, obličej směřuje vpřed
  – chodidla jsou přibližně rovnoběžná (chodilo přední nohy je poněkud více vytočeno dovnitř postoje)
  – ve variantě tohoto postoje „ hammi“ (poločelně) je trup proti čelní poloze pootočen o 45°, hlava hledí vpřed
  – tělesná hm,otnost je rozdělena – přední dolní končetina okolo 60% váhy a zadní dolní končetina kolem 40% tělesné hmotnosti
  – tento postoj je výchozí polohou pro útok